8. Sep, 2020

Honig Aktion vom 10.9. - 25.9.2020

 

div. Honig 500g :   7.90 statt 9.90

Honigset Bio, 3 x 125g: 9.50 statt 10.90